fbpx

Časté otázky ke SmartCoat

Co je nanotechnologie?

Nano je odvozeno z řečtiny a znamená „Trpaslík“. Velikost 1 nanometr je přibližně 100.000 krát menší než je velikost lidského vlasu. Nanotechnologie je rychle se rozvíjející vědní obor, jenž se zabývá produkcí a využitím nanočástic a nanomateriálů v praxi (1nm = 1 miliardtina metru). Termín nanočástice se obvykle používá k označení materiálu, jehož částice má velikost menší než 100 nanometrů. Pro srovnání, lidský vlas má průměr okolo 100.000 nanometrů, zatímco částice kouře má průměr 1.000 nanometrů.

Jaké jsou potenciální možnosti aplikace?

Samočistící schopnost

 • pro samočistící venkovní aplikace
 • pro venkovní ochranu proti mechům a plísním

Čištění vzduchu

 • rozklad VOC, NOx a dalších znečišťujících imisních látek
 • klíčové komponenty pro vzduchotechniku (filtry, potrubí apod.)

Antimikrobiální

 • epidemiologická ochrana (proti SARS, H1N1, MRSA atd.)
 • prevence onemocnění po zemětřesení, záplavách, tornádech apod.
 • prostory se zvýšeným nárokem na hygienu (nemocnice, ambulance, stacionáře atd.)
 • pro antibakteriální povrchové úpravy

Proti mechům a plísním

 • na omítky, beton, dřevo, mramor, žulu atd.

Rozklad pachových látek

 • pach domácích mazlíčku
 • pach z lidské činnosti
 • rozklad pachu z cigaret

Čištění vody

 • potisk a barvení v průmyslu
 • úprava pitné vody
Co je oxid titaničitý (TiO2)?
 • Titan je 9. nejčastější prvek vyskytující se na Zemi a oxid titaničitý je ve speciální frakci běžně používán jako bílý pigment v barvách či kosmetice. Pro fotokatalytické reakce zaměřené na čištění ovzduší, antimikrobiální účinky a podobně, se používá na světlo vysoce reaktivní oxid titaničitý. Jeho vysoká hladina reakce na světlo mu umožňuje jako katalyzátoru vytvářet obrovské množství hydroxylových radikálů, které následně způsobují oxidaci organických látek, čímž dochází k čištění a dezinfekci daného prostředí. Při této reakci se oxid titaničitý nespotřebovává, což způsobuje, že má prakticky neomezenou životnost. Zároveň jde o netoxický materiál, bez negativního vlivu na lidské zdraví a životní prostředí.

Jsou nanomateriály bezpečné? Nejsou toxické?

Bezpečnost TiO2
Používání TiO2 jako fotokatalyzátoru je jak fyzikálně tak chemicky bezpečné, v USA byl oxid titaničitý certifikován jako přídavná potravinářská látka již v roce 1968, v Japonsku pak v roce 1983. Dnes je zcela běžně používán v širokém spektru výrobku, například v bílé čokoládě či funkční kosmetice jako jsou rtěnky, opalovací krémy, zubní pasty apod. Odborné laboratoře – „The Food Analysis Center of Japan, Food Research Laboratories a Mitsubishi Chemical Safety Institute Ltd.“ jednoznačně prokázaly množstvím simulačních testů bezpečnost tohoto prvku v oblasti kožních aplikací či akutní orální toxicity.

Co je fotokatalýza?

Fotokatalýza je definována jako „zrychlení reakce přítomností katalyzátoru“ kdy dochází k chemickému rozkladu látek za přítomnosti katalyzátoru a světelné energie. Při této reakci se katalyzátor nemění ani není spotřebováván. Tato definice také zahrnuje fotosenzibilizaci, kdy světelné záření aktivuje daný povrch a spustí se příslušná reakce, kdy sekundárně vznikající hydroxylové radikály rozkládají přítomné organické a anorganické látky. Konečným produktem pak jsou běžné a stabilní sloučeniny, nejčastěji vodní pára a oxid uhličitý.

V přírodě lze zcela běžně najít fotokatalyzátor, konkrétně chlorofyl – zelené barvivo rostlin – jenž je zodpovědný za děj zvaný fotosyntéza. Při tomto druhu fotokatalytické reakce zachycuje chlorofyl sluneční svit a mění vodu s oxidem uhličitým na kyslík a glukózu. Fotokatalýza je v našem případě opakem fotosyntézy, kdy vytvořením silného oxidačního činidla dochází k rozkladu organických látek na vodu a oxid uhličitý.

Co znamená test kvality ovzduší a povrchů ASQT?

Tento test Vás dokáže podrobně informovat o složení a úrovni znečištění povrchů a ovzduší.

Co jsou to VOC a jaké jsou jejich zdroje?
 • VOC (Volatile Organic Compounds) – těkavé organické látky – jsou zdraví škodlivé plyny, které například vylučují nejrůznější materiály z vnitřního zařízení budov.

  Jednou z nejrozšířenějších těkavých organických látek je formaldehyd, bezbarvý plyn s nepříjemným zápachem. Vyskytuje se v materiálech, jako jsou dřevotřísky, překližky, lepidla, s tím spojeným nábytkem a dále pak v kobercích, záclonách či pěnových izolacích. Dalším zdrojem VOC je spalování paliva (plyn, dřevo, petrolej, tabákové výrobky) a také je zcela běžně nalezneme v produktech osobní péče, parfémy, čisticí a dezinfekční prostředky, barvy, laky a v neposlední řadě také při činnosti kopírovacích strojů.

  Těkavé organické látky exhalují z výrobků do prostředí nepřetržitě, intenzita jejich emisí se s postupem času snižuje.

Co VOC způsobují?
 • VOC způsobují podráždění očí, nosu a krku, nevolnost, závratě a také kožní problémy. Vyšší množství pak může způsobit podráždění plic a dušnost. Osoby se zvýšenou expozicí formaldehydu mohou trpět problémy s pamětí a úzkostmi.

Co je to oxidace?

Proces je založen na reakci kyslíku s jinou látkou nebo chemickým prvkem, kdy volný pár elektron – díra a hydroxylové radikály rozkládají veškeré přítomné organické a anorganické substance. Tyto hydroxylové radikály tak vlastně mají velmi silné dezinfekční účinky, jelikož po jejich kontaktu s buněčnými strukturami (bakteriemi) dochází k rozložení buněčné stěny a následně k úplnému rozkladu této buňky.

Jak nás SmartCoat ochrání před bakteriemi a viry?

Povrch ošetřený TiO2 díky svým fyzikálním vlastnostem přitahuje veškeré mikroorganismy včetně virů, čímž následně dochází po kontaktu těchto organismů s povrchem k jejich okamžitému rozkladu – oxidaci.

Proč je účinek SmartCoat dlouhodobý?

I když se při aplikaci používá suspenze na bázi vody, ihned po aplikaci dochází k odparu a ke krystalizaci povrchu, který je následně vodě odolný. Řádově po deseti až čtrnácti dnech je povrch zcela vykrystalizován, s vysokou odolností proti otěru a také odolný vodě a chemickým přípravkům. Oxid titaničitý obsažený v této vrstvě působí jako katalyzátor, nespotřebovává se, čímž je zaručen dlouhodobý efekt a účinek. Pouze v případech, kdy dojde k překrytí této vrstvy například přemalováním, dojde ke ztrátě veškerých účinků a je nutno provést aplikaci znovu.

Proč je povrch antistatický?

Díky antistatickým vlastnostem povrchu jsou mikročástice prachu vrstvou odpuzovány a tudíž nedochází tak rychle k jejich usazování.

Proč je povrch hydrofilní?
 • Hydrofilní znamená vodu milující. Jakmile je fotokatalytický povrch vystaven světelnému záření, dochází k jeho aktivaci, čímž se postupně snižuje kontaktní úhel povrchu a kapaliny. Po dostatečném vystavení osvětlení se povrch stává super-hydrofilní. Jinými slovy, povrch přestane zcela odpuzovat vodu, tzn. že voda přestane vytvářet jednotlivé kapky, naopak, vytvoří se jednolitý tenký vodní film, s vlastnostmi jako mají opticky čisté skleněné desky. Díky této hydrofilní povaze oxidu titaničitého a přítomnosti gravitace dochází na daném povrchu k samočištění a mikročástice prachu jsou tak vodním mikrofilmem z povrchu odstraněny.

Zajímá Vás více?

Kontaktujte nás a my se s Vámi spojíme. Společně probereme Vaše požadavky a navrhneme nejlepší řešení.

6 + 1 =