fbpx

NANONÁSTŘIK PRO ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVU POVRCHU V POTRAVINÁŘSTVÍ

Technologie úpravy povrchu pomocí nanočásticových postříků je velmi efektivní a disponuje poměrně dlouhou životností. Tímto způsobem lze ošetřovat řadu povrchů, u nichž je důležité, aby při provozu minimálním způsobem ovlivňovali zpracovávané produkty. Toto platí v potravinářském průmyslu dvojnásob, jelikož jsou na něj kladeny vysoké hygienické nároky související se zpracováváním a uchováváním potravin.

Co je SMARTCOAT a jak se provádí

SMARTCOAT je prostředek pro ošetření běžných provozních povrchů v interiéru, který zajišťuje komplexně bezpečné a zdravé prostředí. Jedná se o kapalný nástřik, jehož aktivní látky ulpívají na površích a vytváří strukturované aglomerace zabraňující nežádoucím látkám (virům, bakteriím, pachonosným substancím apod.) přilnout k danému povrchu, čímž maximálně snižují riziko rozvoje lokalizovaných patogenních zón.

Kde lze nástřik použít

Účinnou složkou nástřiku SMARTCOAT jsou nanočástice TiO2 (oxidu titaničitého). Tyto nanočástice vytváří na ošetřovaném materiálu mikrovrstvu, které omezuje usazení nebo adhezi dalších látek. Použití nástřiku je možné na širokém spektru podkladů, jako jsou kovy, zděné konstrukce, hladké obklady ale i textilie. Částice na těchto látkách ulpívají a zůstávají aktivní po dobu až dvou let – zaručená životnost nástřiku je 12 měsíců.

Jak se nástřik aplikuje

Nástřik je standardně prováděn v nosném médiu pomocí pistolí. V místnosti jej lze aplikovat prakticky všude. Úprava vytváří mikrofilm vznikající odpařením tohoto média a vytvrzením nanočásticové struktury.

Využití v potravinářství

Potravinářská výroba je vysoce náchylná na přítomnost patogenů, jelikož zpracovává suroviny s velmi krátkou dobou spotřeby (jež je prodlužována vhodnými postupy). Nebezpečí vzniku a šíření nežádoucích mikroorganismů je v tomto prostředí obzvlášť vysoké, proto jsou také v této průmyslové oblasti standardizovány vysoké požadavky na hygienu a čistotu prostředí. Prostřednictvím nástřiku SMARTCOAT dosáhnete velmi dobrých výsledků, zejména co se týká čistoty povrchu při velmi jednoduché údržbě. Výhody nanonástřiku SMARTCOAT:

  • antibakteriální a virucidní charakter
  • samočisticí schopnost
  • limituje množení plísní a kvasinek na površích
  • rozkládá organické plyny, čímž se snižuje šíření zápachu
  • ionizuje ovzduší interiéru
  • pomáhá chránit prostředí před virovými nákazami (také SARS či COVID-19)

 

 

Zajímá Vás více?

Kontaktujte nás a my se s Vámi spojíme. Společně probereme Vaše požadavky a navrhneme nejlepší řešení.

1 + 10 =